ציטוט מעניין

בפוליטיקה, כמו במתמטיקה, כוחו של האחד נובע ממספר האפסים שמאחוריו.